13-12-2022: Διακήρυξη διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις