01-12-2022: Διακήρυξη για πλειοδοτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό) για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό σκραπ – καταλύτες – μπαταρίες) από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις