24-11-2022: Διακήρυξη για την παραχώρηση μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις