11-11-2022: Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια γενικών εφοδίων για τους 600 Ε.Φ. της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για το έτος 2023

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε την τροποποίηση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις