31-12-2021: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των οχημάτων των αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Αχαϊας

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις