23-12-2021: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για το έτος 2022

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις