14-12-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «συσκευών τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς φορείς/Αρχές»

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις