03-12-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προελέγχου επιβατών πτήσεων και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του για τα έτη 2027,2028 και 2029

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις