01-12-2021: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, για το έτος 2022

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις