29-11-2021: Απόφαση σχετικά με την παράταση υποβολής προσφορών επί της υπ’ αριθμ. 8045/8/360-ζ διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια μελανιών εκτυπωτών

Δείτε την απόφαση παράτασης εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις