22-11-2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 30 ψυχολόγων και 30 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις