11-11-2021: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις