31-12-2020: Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις για την υπ’ αρ. 42/2020 Διακήρυξη με αντικείμενο “ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων”

Δείτε τις συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις