23-12-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ε. και της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. για το έτος 2022

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Τελευταιές Αναρτήσεις