18-12-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια τεσσάρων (4) αστυνομικών οχημάτων υπηερσιακού χρωματισμού

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Τελευταιές Αναρτήσεις