11-12-2020: Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων χειριστών στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.)

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις