11-12-2020: Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων χειριστών μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις