10-12-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανακατασκευή λεωφορείων Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ., προς κάλυψη απρόβλεπτων, κατεπειγουσών και επιτακτικών αναγκών

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Τελευταιές Αναρτήσεις