10-12-2020: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια συσσωρευτών για κάμερες θερμικής απεικόνισης , στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις