09-12-2020: Απόφαση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Δ.Τ.Υ.Π. / Α.Ε.Α. που αφορά στην προμήθεια “αντιβαλλιστικών κρανών με ενδοεπικοινωνία και μονοκύαλο νυχτερινής παρατήρησης”

Δείτε την απόφαση – πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις