09-12-2020: Απόφαση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Ε.Α. που αφορά στην προμήθεια “μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού”, στο πλαίσιο της δράσης “προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των ανατολικών ελληνικών συνόρων”

Δείτε την απόφαση – πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις