23-12-2019: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις