20-12-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο Ίδρυση της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ) για την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR (Passenger Name Record)

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις