20-12-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών για τη μελλοντική λειτουργία της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις