16-12-2019: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Τελευταιές Αναρτήσεις