13-12-2019: Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, στο πλαίσιο του διαγωνισμού επί της υπ’ αρ. 23/2019 Διακήρυξης Α.Ε.Α., προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Τροχαίας

Δείτε τις διευκρινίσεις εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης αλκοοόλης εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού για τον έλεγχο αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων οχημάτων εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές ασυρμάτων πομποδεκτών αυτοκινήτων εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές συσκευών ραντάρ εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις