05-12-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού μέσω των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 “Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας για δράσεις οδικής ασφάλειας”

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις