29-11-2019: Διακήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις