31-12-2018: Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρικών συσσωρευτών, προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. τα έτη 2019 & 2020»

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις