14-12-2018: Διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις