12-12-2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α για την προμήθεια λογισμικού με δυνατότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας αρχείων .dwg για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κτιριολογικής Υποδομής

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις