12-12-2018: Προκήρυξη Αστυνομικής Ακαδημίας για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση που πρόκειται να διδάξει σε ειδικούς φρουρούς που έχουν προσληφθεί κατόπιν αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων

Δείτε  την προκήρυξη και την περίληψη αυτής εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις