11-12-2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις