06-12-2018: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνη αμόλυβδη) και πετρέλαιο θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και υφισταμένων Υπηρεσιών, έτους 2019

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις