03-12-2018: Διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια “ειδών πληροφορικής, λογισμικών, εκτυπωτών, σαρωτών, αναλώσιμων και λοιπών ειδών πληροφορικής”

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις