21-11-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που επιχειρούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, για το έτος 2019

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις