20-12-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά (35) αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Τελευταιές Αναρτήσεις