15-11-2017: Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ” Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου”

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης

Τελευταιές Αναρτήσεις