13-11-2017: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στον 4ο όροφο του κτιρίου στέγασης του Α.Ε.Α. για το Κέντρο Μοναδικού Σημείου Επαφής (SPOC)»

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Τελευταιές Αναρτήσεις