09-11-2017: Διακήρηξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Σύσταση & λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων – Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων & ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα…

Διακήρηξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Σύσταση & λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων – Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων & ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Δείτε εδώ την Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Τελευταιές Αναρτήσεις