07-11-2017: Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Εργασίες για την επισκευή – αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης χώρων στέγασης Υπηρεσιών Α.Ε.Α. στο κτίριο της πρώην Σχολής Αξιωματικών

Τελευταιές Αναρτήσεις