03-11-2017: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου προσθήκης κατ’ επέκταση διώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου (ΠΡΟ ΚΑΤ) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδα

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις