02-11-2017: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια λογισμικού-εφαρμογών (software), εξοπλισμού πληροφορικής (hardware), υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου και συντήρησης

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τελευταιές Αναρτήσεις