01-11-2017: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας προμηθείας εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, φωτογραφικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού λήψης φωτογραφίας και video

Δείτε εδώ τη προκήρυξη 

Τελευταιές Αναρτήσεις