01-11-2017: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου για την ανακατασκευή κτιρίου, για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά Χανίων

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Τελευταιές Αναρτήσεις