01-11-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αλεξίσφαριων γιλέκων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2018, 2019 και 2020

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Τελευταιές Αναρτήσεις