16-12-2016: Διακήρυξη για προμήθεια υπηρεσιών παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού με την εγκατάσταση του λογισμικού του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών SCHENGEN 2ης γενιάς (N.SIS II)

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις