24-12-2015: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Παλαμά

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις