11-12-2015: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού “Αστυνομική Ανασκόπηση”

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις