07-11-2015: Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκεύη του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για στέγαση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας στη Δράμα»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις